Skip to main content

​Svenska BJJ-förbundets (SBJJF) medlemsföreningar kallas till förbundsstämman (årsmöte).

Förbundsstämman genomförs på World Trade Center i Stockholm lördagen den 25 mars med start kl 10:00.

Rösträtt har ombud för föreningar som finns med i röstlängden och som genomför fullmaktsgranskning i tid. Fullmaktsgranskning sker kl 09:30-09:55.

Alla årsmöteshandlingar finns att läsa här.

Varmt välkomna!