top of page

Årsmöte

Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet årsmöte, formellt kallat för Förbundsstämman, är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman ska enligt stadgarna genomföras inom tre veckor före Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

Förbundsstämma

Nästa ordinarie årsmöte för SBJJF kommer att genomföras 2023.

Handlingar till Svenska BJJ-förbundets årsmöte publiceras nedan vartefter de finns tillgängliga.

 

» Kallelse
» Dagordning
» Preliminär röstlängd

» Valberedningens förslag

» Verksamhetsberättelse
» Förvaltningsberättelse
» Revisionsberättelse
» Verksamhetsplan
» Budget
» Medlemsavgift
» Proposition
» Motion

 

 


Tidigare årsmöten

bottom of page