top of page

Årsmöte

Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet årsmöte, formellt kallat för Förbundsstämman, är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman ska enligt stadgarna genomföras inom tre veckor före Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

Förbundsstämma

Ordinarie årsmöte för SBJJF genomförs lördagen den 25 mars 2023 på World Trade Center i Stockholm.


Fullmaktsgranskning sker kl 09:30-09:55. Mötet startar kl 10:00 i lokalen Casablanca.

Handlingar till Svenska BJJ-förbundets årsmöte publiceras nedan vartefter de finns tillgängliga.

 

» Kallelse
» Dagordning

» Preliminär röstlängd

» Valberedningens förslag

» Verksamhetsberättelse
» Förvaltningsberättelse
» Revisionsberättelse
» Verksamhetsplan

» Budget
» Medlemsavgift
» Proposition - ingen proposition läggs fram
» Motion - inga motioner har inkommit

 

 


Tidigare årsmöten

bottom of page