Årsmöte

Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet årsmöte, formellt kallat för Förbundsstämman, är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman ska enligt stadgarna genomföras inom tre veckor före Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

Förbundsstämman 2021

SBJJFs årsmöte kommer med anledning av coronapandemin att genomföras digitalt via Easymeet Online den 16 mars.

Årsmötet startar 19:00

Handlingar till Svenska BJJ-förbundets årsmöte publiceras nedan vartefter de finns tillgängliga.

 

» Kallelse
» Dagordning
» Preliminär röstlängd
» Valberedningens förslag

» Verksamhetsberättelse
» Förvaltningsberättelse
» Revisionsberättelsen
» Verksamhetsplan
» Budget
» Proposition - stadgeändring
» Motion - inga motioner har inkommit

 

 


Tidigare årsmöten

© 2023 Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsuförbundet (SBJJF)

riksidrottsförbundet.png
sb_k_logo.png