Skip to main content

Styrelsen 2023

SBJJFs styrelse, vald av årsmötet 25:e mars 2023, finner ni nedan.

Margareta Myhr

Förbundsordförande

Jila Javanbakht

Vice ordförande

Roger Nissilä

Kassör

Monika Stylin

Sekreterare

Annica Jara Cofré

Ledamot

Erik Gahnertz

Ledamot

Alexander Baffoun

Ledamot

Robert Gehrke

Suppleant

Lina Jallow

Suppleant