Skip to main content

Bli medlem i SBJJF

Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet (SBJJF) bildades 2008. Ett år senare blev förbundet ett underförbund till Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K). SBJJF:s uppgift är att administrera, organisera och utveckla brasiliansk jiu-jitsu som idrott i Sverige.

För att bli medlem i SBJJF gäller följande:

För medlemskap i SBJJF krävs att ansvarig instruktör måste inneha minimum lila bälte. Undantag kan göras för blåbälten, anledning till varför ska då anges i en särskild dispensansökan som skickas till SBJJF.
För att säkerställa utveckling och vidareutbildning samt gradering ska föreningen ha en huvudtränare (kan finnas i annan förening) som innehar svart bälte. Endast personer med svart bälte får lov att gradera. Föreningen behöver inte ingå i ett team-samarbete.

För nationell tävling behöver föreningen registrera sig i tävlingsadministrationssystemet Smoothcomp. För internationell IBJJF-tävling kan föreningen registrera sin klubb, man behöver således inte ingå i ett team för att tävla internationellt. Däremot måste huvudinstruktör vara registrerad hos IBBJF för att medlem ska kunna delta i IBBJF-tävling.

Ansökan om medlemskap i SBJJF skickas till SB&K. Klicka här för att läsa mer om hur ansökan om medlemskap går till.

Förening som redan är medlem i SB&K

Om föreningen redan är medlem i SB&K men vill lägga till BJJ som ny idrott: Klicka här.