Skip to main content

Sjukvårdskommittén

Förbundet beslutade den 3 november 2020 att förbundet inte längre kommer att bemanna sjukvårdare till sanktionerade tävlingar, detta innebär att det är tävlingsarrangören som från och med nu står för alla kostnader för sjukvårdare.

Dock kommer sjukvårdskommittén fortsatt samarbeta med tävlingsarrangör om så skulle behövas vad gäller stöd i att rekrytera sjukvårdare till tävling genom sjukvårdspoolen, en tjänst som sjukvårdskommittén har strukturerat upp och som i nuläget har ca 30 medlemmar från olika delar av landet. Tävlingsarrangörer kommer som förut behöva skicka in namn och personnummer på sjukvårdare i sanktionsansökan och sjukvårdskommittén kommer ansvara för att kontrollera sjukvårdare i HOSP om giltigt legitimation.

Klicka här för arbetsbeskrivning för sjukvårdspersonal vid tävling. 

Klicka här för att se lista över sjukvårdsmaterial som ska finnas vid tävling.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Sjukvårdskommittén via annica@sbjjf.se.