Skip to main content

Föreningar

Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet (SBJJF) bildades 2008. Ett år senare blev förbundet ett underförbund till Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K). SBJJF:s uppgift är att administrera, organisera och utveckla brasiliansk jiu-jitsu som idrott i Sverige.

Bli medlem i SBJJF samt Smoothcomp

Steg 1. Fyll i ansökan för medlemsskap hos Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
Klicka här för att ansöka

Steg 2. Efter beviljat medlemsskap ansök om medlemskap i Smoothcomp för att kunna delta i sanktionerade tävlingar.
Klicka här för att ansöka

Medlemsföreningar SBJJF

Avgiften till SB&K består av två delar per medlem: medlemsavgift och försäkringskostnad. Underförbunden bestämmer nivån på medlemsavgifterna vid varje årsmöte och dessa pengar går direkt till deras verksamhet.

Medlemsföreningar

Svenska Budo & kampsportförbundets medlemsarkiv.

Klicka här för medlemsföreningar

Hygien och kontaktidrotter

Föreningen måste på ett organisatorisk plan upprätta städrutiner, se till att det finns städutrustning och att granska att städrutiner följs.

Försäkringar – Folksam

Alla utövare inom Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet omfattas av en försäkring hos Svedea.

Klicka här för att läsa mer.