Skip to main content

Årsmöte

Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet årsmöte, formellt kallat för Förbundsstämman, är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman ska enligt stadgarna genomföras inom tre veckor före Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsstämma, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.

Förbundsstämma

Nästa ordinarie årsmöte för SBJJF kommer att genomföras lördag den 20 april i Stockholm. Se kallelse för mer information.

Handlingar till Svenska BJJ-förbundets årsmöte publiceras här på sidan vartefter de finns tillgängliga.