Skip to main content

Försäkringar

Som medlem i en förening som är ansluten till SB&K och SBJJF omfattas du som utövare av en olycksfallsförsäkring hos Svedea om en skada skulle uppstå.
Här finns information gällande de kollektiva försäkringar som är knutna till Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhet.

Försäkring för utövare

Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar under deltagande i av SB&K, dess distriktsförbund, underförbund eller föreningar anordnad tävling, organiserad träning, uppvisning eller prova-på verksamhet i de budo- och kampsporter som definieras i SB&K:s stadgar samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter.

Skyddet gäller också icke-medlemmar vid prova på-verksamhet som arrangeras av SB&K:s medlemsföreningar.

» Läs mer hos Svedea

Resa utomlands

Försäkringen gäller även vid utlandsresa kopplad till idrottsverksamheten, upp till max 45 dagars utlandsvistelse.

Vid skada

Från och med 1 januari 2020 är Svedea aktuellt försäkringsbolag.
Vid skada anmäler du HÄR alternativt på telefon 0771-160 161.

Försäkring för idrottsförening

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas alla föreningar kostnadsfritt av Föreningsförsäkring Bas. Från den 1 maj 2019 ingår även styrelseansvar och utökat ansvar för tillfällig verksamhet som föreningen gör ideellt för att få inkomster till föreningen.

Kom ihåg att det är styrelsens ansvar att kontrollera om försäkringen behöver kompletteras för att uppfylla föreningens behov.