Skip to main content

Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet (SBJJF) kallar härmed till årsmöte, i stadgarna även kallat förbundsstämma.

SBJJFs årsmöte sker fredagen den 11 mars med start kl 18:00. Anmälningslänkar både till SBJJFs och till Svenska Budo & Kampsportsförbundets (SB&K) förbundsstämma, liksom till 13 andra av underförbundens årsmöten finns att hitta i kallelsen. Alla dessa 15 stämmor kommer att hållas digitalt via plattformen Easymeet Online.

Förening som vill närvara vid dessa årsmöten behöver registrera sitt ombud för fullmaktsgranskning. Registreringen sker via ett formulär för varje enskilt årsmöte.

Kallelse samt övriga handlingar och information inför årsmötet hittar ni HÄR.