Skip to main content

Inför SM i BJJ 2024 så är det krav på att alla föreningar som deltar ska ha
Vaccinerat klubben mot doping.

Att vaccinera klubben mot doping är enkelt. Ni som förening använder er av Antidoping Sveriges webbaserade verktyg som hjälper er att ta fram en handlingsplan. Färdiga faktablad, handledning och mallar finns och är helt gratis. Att vaccinera klubben görs genom att styrelsen eller en av föreningen utsedd arbetsgrupp följer instruktionerna på hemsidan i form av fyra steg:

  1. Kunskapstest – varje deltagare i gruppen ska göra testet, även medlemmar i föreningen kan med fördel göra detta test
  2. Diskutera i grupp och värdera dopingrisk, inställning och kunskapsnivå i klubben
  3. Skapa en handlingsplan med förebyggande åtgärder och en beredskapsplan för att möta akuta situationer
  4. Anmäl vaccinationen och informera era medlemmar om er nya antidopingplan.

Varför vaccinera klubben?
Förutom att det är ett krav för att kunna ha deltagare med på SM i BJJ så är alla medlemmar i en idrottsförening skyldig att följa dopingreglerna och det gör man lättast om man känner till dem.
Genom att vaccinera klubben mot doping hjälper föreningen sina medlemmar att förstå sitt ansvar. Ni minskar risken för doping, såväl medveten doping som sådan som sker på grund av okunskap. Ni ökar kunskapen och medvetenheten hos styrelse, ledare och idrottare samtidigt som ni ökar trovärdigheten både internt och externt.

Svenska BJJ-förbundet (SBJJF) kommer kontrollera att alla föreningar som har deltagare anmälda till SM är vaccinerade mot doping. En anmäld deltagare som tillhör förening som inte vaccinerat klubben kommer att strykas från tävlingen. I dagsläget (3 juli 2024) är 42 av 175 medlemsföreningar vaccinerade mot doping. Klicka här för att ladda hem lista över vilka föreningar som är vaccinerade.

Vi rekommenderar även alla utövare att gå utbildningen Ren vinnare, det är dock inte ett krav.

Vaccinera klubben mot doping här: https://www.vaccineraklubben.se/