Skip to main content

Träning Det är fortfarande förbud mot sammankomster med fler än 50 personer och i folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) står uttryckligen att föreningar ska ”se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks”. Utifrån det står vår rekommendation om att klubbarna inte bör bedriva den normala grapplingverksamheten kvar tills vidare.

Myndigheterna ser dock att man kan bedriva verksamhet framför allt utomhus och på ett sätt som gör att utövarna inte är i kontakt med varandra, så det kanske kan vara ett sätt att hålla igång även under tiden vi inte kan grapplas. Det finns i nuläget ingen skillnad på rekommendationer från myndigheterna för olika delar av landet och därför skiljer inte heller SBJJF på rekommendationerna utifrån geografiskt läge.

Ekonomi Vi förstår att den nuvarande situationen är mycket tuff för många klubbar framför allt ekonomiskt. Idrottsföreningar har möjlighet att ansöka om stöd från RF fram till den 15 maj enligt nedanstående länk. https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/