Skip to main content

Datum: 2020-05-30

Utifrån de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten den 29 maj

pågår en diskussion mellan Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten kring specifika direktiv för närkampsidrotter. SBJJF avvaktar resultatet av dessa diskussioner innan vi uppdaterar vår information kring Covid-19.