Skip to main content

samt när sanktion ansökan skall vara SBJJF tillhanda. För tävlingar som arrangeras efter den 1 september skall sanktionsansökan skickas i senast 2 månader före tävling, detta för att säkerställa huvuddomare och sjukvårdare som SBJJF står för. Detta gäller från och med 2 maj 2019

Regler och riktlinjer kring sammanslagning av klasser

1) Ålder Högst 3 års skillnad får förekomma för barnklasserna. Barnklasser och juvenileklasser får aldrig slås ihop. Juveniles kan tävla mot vuxna inom samma bälteskategori.

2. Vikt Max 2 viktklasser får skilja i barnkategorier.

3. Bälte I barnkategorier slår man ihop vit-grå samt gult och upp eller vid behov slår man ihop vitt-gult och orange och upp. I damklassen kan kategorierna brun-svart slås ihop.

Enbart på SM kan kategorin lila-brun-svart förekomma med målet att vi inom en snar framtid kan ändra till brun-svart.

4. Kön Från 12 års ålder får man inte längre slå ihop flickor och pojkar/damer och herrar.

Vid sammanslagningar tas hänsyn till i första hand punkt 1, sedan 2, 3 och sist 4. Således kan inte en 10-åring sättas att tävla mot en 15-åring, däremot en 13-åring med 15-åring kan förekomma (observera att med ålder menas det år den tävlande fyller år och inte nödvändigtvis nuvarande ålder).

Om tränare och förälder är överens för det barn som har behov av att slås ihop med mer avancerad klass/tyngre klass/äldre åldersgrupp än vad dessa regler tillåter så är det ok efter att SBJJF är informerat/sagt ok vid varje enskilt fall.

Är ni osäkra kring hur ni ska göra eller vad som menas med riktlinjerna så kontakta SBJJF styrelse för förtydligande.

Regler vid lagtävling Det är godkänt att slå ihop kategorierna brun-svart även för herrklasser vid lagtävling, detta gäller även vid mindre tävlingar. Meddela i sanktionsansökan om blandade klasser kan förekomma.  Vid lagtävling gäller bälteskategorierna vit, blå, lila samt ev. brun-svart.  I lagtävling är det godkänt att arrangera öppen klass inom bälteskategorierna