Skip to main content

Den 25 mars är det dags för årsmöte för Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet. Nu söker valberedningen dig som vill engagera dig inom Brasiliansk Jiu-Jitsu på nationell nivå!

Den 25 mars är det dags för årsmöte för Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet.

Nu söker valberedningen dig som vill engagera dig inom Brasiliansk Jiu-Jitsu på nationell nivå.

Nominera dig själv eller annan person (personen bör vara tillfrågad) genom att skicka ett mail till Valberedningen.

I mailet ska det finnas med namn samt kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) till den föreslagna personen.

Valberedningens arbete underlättas om den som nominerar också skriver en kort motivering till varför den som nomineras ska föreslås.

Skicka din nominering till valberedning@sbjjf.se senast den 31 januari.

Fördelningen i styrelsen ska i enlighet med SBJJFs stadgar bestå av jämnt antal kvinnor och män, undantaget ordförande.

Hälsningar från Valberedningen,

Ulf Elm, ordförande Matilda Frycklund, ledamot Stefan Wendel, ledamot

Nuvarande styrelse och förtroendevalda består av:

  •  Margareta Myhr, ordförande
  • Roger Nissilä, kassör
  • Veronika Holmsten, ledamot (ställer ej upp för omval)
  • Annica Jara Cofré, ledamot
  • Monika Stylin, Ledamot
  • Alexander Baffoun, ledamot
  • Erik Gahnertz, ledamot
  • Jila Javanbakht, suppleant
  • Robert Gehrke, suppleant
  • Alexander Lundin, lekmannarevisor (ställer ej upp för omval)