Skip to main content

Den 20 april är det dags för årsmöte för Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet. Nu tar valberedningen emot nomineringar och söker dig som vill engagera dig inom Brasiliansk Jiu-Jitsu på förbundsnivå.

SBJJF verkar för alla delar av svensk BJJ –  träning för barn och vuxna för tävling såväl som motionsidrott, och inriktning på såväl en trygg idrott för alla som elitsatsning genom exempelvis landslag. Som aktiv i förbundsstyrelsen förväntas du arbeta med alla dessa aspekter av sporten, även om du kan tilldelas mer ansvar för delar av arbetet då detta delas upp i olika kommittéer. Viktiga frågor att arbeta med inom förbundet är just nu bland annat förutsättningar för barn och ungdomars träning och tävlande samt trygg idrott. SBJJF har även ökat sin närvaro på sociala medier och det finns behov av att fortsätta utveckla förbundets kommunikation på framförallt Facebook och Instagram.

Känner du att du vill bidra i detta arbete, eller har du någon person i din förening som hade passat perfekt som en del av förbundsstyrelsen?
Nominera dig själv eller annan person (personen bör vara tillfrågad) genom att skicka ett mail till Valberedningen. I mailet ska det finnas med namn samt kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) till den föreslagna personen.
Valberedningens arbete underlättas om den som nominerar också skriver en kort motivering till varför den som nomineras ska föreslås.

Skicka din nominering till Valberedningen senast den 29 februari.

Nuvarande styrelse och förtroendevalda består av:
Margareta Myhr, ordförande
Roger Nissilä, kassör
Jila Javanbakht, ledamot
Monika Stylin, ledamot
Annica Jara Cofré, ledamot (ställer inte upp för omval)
Alexander Baffoun, ledamot
Erik Gahnertz, ledamot
Lina Jallow, suppleant (ställer inte upp för omval)
Robert Gehrke, suppleant (ställer inte upp för omval)
samt
Jesper Lindblom, revisor

Fördelningen i styrelsen ska i enlighet med SBJJFs stadgar bestå av jämnt antal kvinnor och män, undantaget ordförande. 

Hälsningar från Valberedningen,
Ulf Elm, ordförande
Matilda Frycklund Dahlgren, ledamot
Daniel-Mateo Oviedo Zapata, ledamot