Skip to main content

SBJJF har beslutat om att juveniles har möjlighet att söka dispens om att tävla i adultklass i samförstånd med tävlingsarrangören. Juveniles som söker dispens måste ha målsmans och tränarens underskrifter samt tävlingsarrangörens godkännande. Juveniles får inte tävla i öppen adultklass.

För att ansöka om dispens behöver du i samband med att du anmäler dig till adultklassen, skriva ut och fylla i ansökningsblanketten som finns att ladda hem på tävlingens förstasida på smoothcomp om tävlingsarrangören väljer att tillämpa denna undantagsregel. Därefter måste du ladda upp det ifyllda dokumentet på ditt smoothcompkonto under länken (user data).