Skip to main content

Den 21 mars är det dags för årsmöte för Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet. Valberedningen påminner om att vi tar emot nomineringar till styrelsen fram till den 20 februari. Det går såklart att nominera även efter det datumet (även på årsmötet) men för att vi i valberedningen ska kunna göra ett bra jobb med att välja ut och föreslå personer så önskar vi få in namn på kandidater inom det snaraste.

Valberedningen vill också passa på att meddela att valberedningens ordförande Monika Stylin valt att kliva av sitt uppdrag i förtid med omedelbar verkan. Nomineringar skickas därmed inte längre till hennes adress utan tillteameastswe@gmail.com​. I mailet med nomineringen ska det finnas med namn samt kontaktuppgifter till den aktuella personen.

Vi ses på årsmötet den 21 mars!

Med vänlig hälsning,

Valberedningen

bestående av:

Stefan Wendel och Kristina Gustafsson