Skip to main content

Förening som vill registrera sitt ombuds deltagande på något av kommande digitala årsmöten behöver registrera sitt ombud för fullmaktsgranskning senast måndag 18 maj.

Info registrera ombud: https://www.budokampsport.se/2020/05/15/registrera-ombud-till-arsmote/?fbclid=IwAR3DTVLobjYalZwc5l9wxkyhrymS-Ren3tfXZkQysLXkcUpEUUNyqWEpAeU

Publikplats – öppnar 19 maj Möjlighet att delta i mötet som publik är ordnad. Registrering är öppen från den 19 maj till och med den 24 maj. I publiken har deltagaren yttranderätt utan rösträtt.

Länk till publikplats (öppnar 19 maj) https://response.questback.com/idrott/h4oywygc82