Skip to main content

Utifrån de ändrade rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som träder i kraft 14/6 samt SB&K’s riktlinjer följer här SBJJF’s rekommendationer med exemplifiering kring olika situationer kring bjj och annan grapplingträning.

·Max 50 personer på plats

Detta inkluderar föräldrar, instruktörer samt personer som har varit på pass innan samt som ska gå på pass efteråt. Se därför till att lämna tid i anslutning före respektive efter varje pass för deltagarna att ta sig därifrån innan de nya anländer. Undvik att folk samlas på liten yta innan passet och väntar på att få gå på mattan. Förbokning av pass kan vara ett sätt att hålla koll på antalet deltagare.

·Använd inte mer kroppskontakt än vad som är nödvändig för idrotten

·Håll avstånd till varandra, förutom det som är nödvändigt för idrotten

Se till att det inte samlas grupper i entré och liknande och väntar på att få gå på sitt pass, ge gott om tid för ett pass att gå av och ta sig därifrån innan deltagarna för nästa pass anländer.

Skippa tackrutinen där alla ska ta i varandra, välj annat sätt att tacka för passet. Undvik att dra ihop alla till en gruppbild där alla sitter tätt/tar i varandra.

Se till att deltagarna inte tränger ihop sig på en sida vid instruktion för att se, istället kan instruktören visa från olika håll så att deltagarna kan hålla avstånd till varandra.

Se till att varje träningspar kan hålla avstånd till andra par på mattan, kanske måste antalet par per pass begränsas beroende på förutsättningarna. Tejpmarkeringar eller liknande på mattan kan hjälpa till att hålla sig på en angiven yta.

·Byt inte träningspartner flera gånger under ett pass

Inga sparringpass där man fritt byter partner mellan ronder kan hållas

Instruktören bör använda endast en person att visa på genom hela passet som har just detta till uppgift och inte hoppar med och tränar med andra under passet. Håll gärna begränsningen även mellan pass om möjligt eftersom inkubationstiden är mellan 2 och 14 dagar för Covid-19. Om du insjuknar, meddela ansvarig tränare så att föreningen kan vidta nödvändiga åtgärder.

·Låna inte utrusning av varandra

Inget lån av vattenflaskor, tejp och liknande. Se till att vattenflaskor mm är väl märkta för att undvika att någon tar fel. Se till att deltagarna inte sprider ut sina saker i lokalen utan håller isär sina saker/väskor.

·Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande

Det är allas ansvar att detta efterlevs, instruktören ska skicka av person som visar symptom.

·Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter

Byt om och duscha hemma i allra möjligaste mån, undvik trängsel i omklädningsrum.

·Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning

Städa mattan noga mellan varje pass. Lämna tid för att desinficeringsmedel och liknande kan hinna torka innan nästa pass startar. Beställ hem så att det finns gott om städmedel. Om mattan inte kan städas ordentligt ska inte verksamheten fortsätta innan det är gjort.

Se till att det alltid finns gott om handsprit på flera olika platser så det inte uppstår kö till handsprit. Beställ hem i god tid så att det inte tar slut, räkna med stor åtgång.

Städa allmänna utrymmen/toaletter flera gånger under dagen, se till att det finns gott om tvål för handtvätt, denna får inte ta slut, räkna med stor åtgång. Använd engångshandukar för torkning av händer och inte gemensamma handdukar.

Se till att eventuella inloggningsstationer mm städas många gånger om dagen.

Se till att det finns gott om städutrustning, använd inte samma vatten/moppar mellan varje pass. Tvätta moppar och dylikt efter varje användning/använd engångsvarianter som kastas efter en användning.