Skip to main content

Disciplinärenden

Från och med år 2023 presenteras Disciplinnämndens beslut genom en kort beskrivning på denna sida. Observera att ett beslut får överklagas av berörda parter senast inom tre veckor från beslutsdatum.


De fullständiga besluten är offentliga och kan begäras genom mejl till styrelsen@sbjjf.se

april 26, 2023

Ärende 2022:1

april 26, 2023 in Disciplinärenden

Ärende 2022:1

Beslutet meddelat: 2022-12-16Beskrivning: En person i Prana Jiu-Jitsu klubb stängs av från all idrottslig verksamhet under ett (1) års tid efter en händelse under SM den 24 september. Med all idrottslig…
Read More