Skip to main content

Alla föreningar som är medlemmar i Svenska BJJ-förbundet och därmed Svenska Budo & Kampsportsförbundet ska årligen rapportera medlemsantal och betala medlemsavgift. Rapportering och betalning ska ske senast den 31 januari.

Vi vill med detta inlägg uppmana alla föreningar att göra detta arbete snarast. Det är oerhört viktigt för vår idrott att korrekt antal medlemmar rapporteras. Vi är redan idag en av de största idrotterna inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet men vi tror att det finns en underrapportering hos våra föreningar och att Brasiliansk Jiu-Jitsu i Sverige faktiskt är större än vad som står på pappret! Hjälp oss att få korrekta siffror. Med korrekta siffror så får vi bättre förutsättningar, både vad gäller ekonomiska stöd och i påverkansarbetet.

Hjälp oss att visa att Brasiliansk Jiu-Jitsu i Sverige och kampsport överlag är en kraft att räkna med och att vi är en av de större idrotterna i Sverige! För mer information om hur ni rapporterar medlemmar och betalar in medlemsavgiften se Dags att betala medlemsavgift för 2023