Skip to main content

Torsdagen den 4 juni höll Svenska BJJ-förbundet sitt årsmöte.

För första gången i förbundets historia genomfördes årsmötet digitalt och detta med anledning av covid-19 och den pågående pandemin. Efter lite inledande fördröjning för avstämning så att ljud och bild funkade för alla deltagare kom så mötet igång till slut och punkterna på dagordningen arbetades igenom.

En delvis ny styrelse valdes och ser nu ut som följande: Margareta Myhr – ordförande

Norma Jansson – vice ordförande

Monika Stylin – sekreterare

Roger Nissilä – kassör

Abbas Reyhanian – ledamot

Maria Nordberg – ledamot

Veronika Holmsten – ledamot

Annica Jara Cofré – suppleant

Alexander Baffoun – suppleant

Omid Azad och Matilda Frycklund valde båda två att inte ställa upp för omval. SBJJFs styrelse vill därför rikta ett stort tack till Omid och Matilda som båda varit engagerade i förbundet under en längre tid. Omid har dessutom gjort ett stort arbete med att upprätta en domarkommitté och fungerat som ordförande där och vi hoppas och tror att den stabila grund som nu lagts kan komma att utvecklas vidare under kommande år. Stort tack till er båda för era insatser i SBJJFs styrelse!

I lördags, den 13 juni, genomfördes Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte.

Även detta digitalt. Den kanske mest aktuella frågan för svensk BJJ som var upptagen på dagordningen för årsmötet var motionen från Svenska Jujutsufederationen (SvJJF). SvJJF ville återigen försöka få igenom en motion för att erhålla SM-status för Newaza. Motionställaren drog tillbaka motionen men viss diskussion om motionen och rimligheten i att samma fråga lyfts på ett årsmöte återigen uppstod ändå, samt önskemål om att förbunden ska samarbeta kring detta. SBJJF styrelse ställer sig positiva till ett sådant samarbete.

Vi vill tacka alla föreningsrepresentanter för ert engagemang i frågan, tillsammans är vi starka!