Skip to main content

Utifrån myndigheternas nuvarande rekommendationer och riktlinjer på grund av Covid-19 har förbundsstyrelsen fattat beslut om att inte tillåta tävlingar i BJJ tills vidare. Förbundet anser att det är direkt olämpligt att samla tävlanden från olika klubbar och kanske olika ställen i landet under rådande omständigheter. Dessutom blir det mycket svårt att genomföra tävlingar på ett säkert sätt och med rådande 50 personers gräns då även små tävlingar kommer snabbt upp i dessa siffror när man räknar in funktionärer och andra personer runt de tävlande. Därför anser förbundet att det är bättre att helt avstå tävlingar tills läget

har förändrats.

Detta innebär att så länge inget ändras så kommer inga sanktioner att beviljas och de sanktioner som har beviljats för tävlingar under hösten 2020 dras tillbaka.

Förbundet bevakar utvecklingen och kan komma att ändra detta beslut om och när nya rekommendationer eller riktlinjer kommer.