Skip to main content

Svenska BJJ-förbundet följer noga utvecklingen och utgår ifrån myndigheternas rekommendationer, se länkar längre ner.

Dock gör BJJns natur att vi behöver ta lite andra ställningstaganden.

Myndigheternas begränsningar på ett visst antal människor utgår från normal kontakt i samhället och större folksamlingar. Vår verksamhet sker på betydligt mindre yta, ofta med lite sämre ventilation, och vi har fullkontakt ansikte mot ansikte. Därför är risken högre att vi smittar varandra även då vi inte uppvisar symptom än om vi stod bredvid en person till exempel i en kö. Detta eftersom vi inte måste nysa eller hosta för att exempelvis saliv ska komma i kontakt med vår träningspartner.

Viruset finns vad man vet inte i svett, men då vi torkar av svett från till exempel ansiktet är det lätt att man får med både saliv och snor som i sin tur innehåller virus. Vi måste också ta hänsyn till att det kanske inte är vi själva eller träningskompisen som blir allvarligt sjuk utan någon tredje part vilket vi vill undvika.

Detta gör att SBJJF nu rekommenderar följande:

· Att alla BJJ klubbar stänger sin verksamhet tills vidare

· Att alla planerade tävlingar i närtid ställs in

· Att alla BJJ klubbar ställer in planerade seminarier i närtid

· Att alla BJJ klubbar passar på att utföra en grundlig städning av sina lokaler under den stängda perioden, inte endast pga Coronasituationen

BJJ-förbundet förbjuder således inte någon klubb att fortsätta ha verksamhet men vi avråder från det under nuvarande omständigheter.

Förbundet följer utvecklingen och kommer att informationen kommer att uppdateras löpande.

Så kan du minska smittspridningen

· Tvätta händerna ofta, minst 20 sekunder med tvål och vatten

· Hosta och nys i armvecket

· Undvik att röra ögon, näsa och mun

· Stanna hemma när du är sjuk

· Använd handsprit

Mer information kring COVID-19 hittar du här

Till Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Regeringens samlade information om coronaviruset

Krisinformation från svenska myndigheter

Har du frågor om Corona som inte är direkt vårdrelaterade ring 113 13

Om du känner dig sjuk

Vad gäller symtom och misstänkt smitta så ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symtom och var man vistats den senaste tiden. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning