Antidoping

Svenska Budo & Kampsportsförbundets antidopingprogram.

WADAs lista på otillåtna preparat.

Röd-gröna listan på tillåtna respektive otillåtna läkemedel.