top of page
Search
  • SBJJF

Inget SM 2020

På styrelsemötet den 23 juni beslutade SBJJFs styrelse att inte arrangera något SM under 2020. Beslutet grundar sig i den pågående pandemin av covid-19 och det faktum att de flesta klubbar har haft och fortsatt har begränsad verksamhet. Då SM 2020 utgår får landslaget, med några förändringar, fortsatt förtroende även under kommande tävlingsår. Truppen 2020/2021 ser ut så här: Landslaget: Max Lindblad Elina Moestam Martina Gramenius Cemil Karahan Emad Omran Felix Kull Alexander Baffoun Utvecklingstruppen: Scarlett Anstiss Liljefors Astrid Schölin Ida Stensson Karl Pegers Rasmus Ahlström
111 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page