Bli medlem i SBJJF

Svenska Brasiliansk jiu-jitsuförbundet (SBJJF) bildades 2008. Ett år senare blev förbundet ett underförbund till Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&KF). SBJJF:s uppgift är att administrera, organisera och utveckla brasiliansk jiu-jitsu som idrott i Sverige. 

För att bli medlem i SBJJF gäller följande:

För att få medlemsskap i SBJJF krävs att huvudinstruktören som lägst innehar blått bälte.
Ansökan skickas till SB&K som sköter den administrativa biten. 
När SB&K fått in ansökan skickas den vidare till ordföranden i SBJJF för godkännande. Därefter får den nya föreningen inträde i SBJJF.

November-december det året föreningen gjort sin ansökan skickar SB&K ut ett inbetalningskort. Där fyller föreningen i antal elever. 


Klicka här för att läsa mer om vad som krävs för att ansökan ska behandla

Förening som redan är medlem i SB&K

Om föreningen redan är medlem i SB&K men vill lägga till BJJ som ny idrott.

Klicka här...

 


Inträdesansökan för ny idrott


För att tävla i sanktionerade tävlingar och SM så krävs det ett Föreningsmedlemskap – SBJJF i Smoothcomp. 
klicka här endast SBJJF föreningar blir beviljad medlemskap