Antidoping

p

anitdoping

Vi uppmanar alla föreningar som är anslutna till SBJJF att besöka RF sida om doping och vaccinera er förening.

RF är Sveriges Nationella Antidopingorganisation. Det som i världsantidopingkoden benämns som NADO. De svenska dopingreglerna och antidopingarbetet styrs av de globala reglerna i ”The World Anti-Doping Code”.

Följ Svensk antidopings arbete.

Dopingkontroll pdf

Kundskapstestet

<br>

Vaccinerat er idrottsförening?

JA - vi har vaccinerat oss
6 Vote
Nej - inte än
0 Vote

Alla  idrottsföreningar  som vaccinerar sig kommer även att  synas på budokampsport.se

SB&K:s antidopingprogram

www.wada-ama.org

Antidopingansvarig

Förbundsstyrelsen har utsett Dr. Christian Engvall, ledamot i medicinska kommittén, till antidopingansvarig i SB&K. Hans roll är att, med sina medicinska kunskaper och erfarenhet som läkare vid många kampsportstävlingar, hålla sig ajour i ämnet och stå till tjänst med sina kunskaper i SB&K:s antidopingarbete.

Kontaktinformation Kontaktinformation
Svensk Antidoping 08-699 60 00 (RF:s växel) antidoping@rf.se  www.rf.se