Riktlinjer för SM

Detta ska arrangören utföra

Söka sanktion för tävlingsarrangemanget av Svenska Budo & Kampsportsförbundet här.

 

Arrangör ansvarar för bokning och avlöning för de funktionärer som krävs för att upprätthålla sanktion, såsom legitimerad läkare eller sjuksköterska samt huvuddomare. Sanktionsansökan skall vara förbundet tillhanda senast 6 veckor innan SM-arrangemanget går av stapeln.

 

I första hand boka ackrediterade domare, alternativt domare med brunt bälte eller högre som kan uppvisa diplom i IBJJF:s regel/domarkurs. I andra hand boka meriterade domare och utövare i samråd med förbundets SM-grupp och utsedda kontaktperson.

Tillse att IBJJF:s  regelverk vad gäller matchytor, invägning, kontroll av dräkt, matchregler med mera följs.

Säkerställa att anmälda deltagare tillåts tävla endast om de representerar en förening som är ansluten till Svenska BJJ-förbundet

 

Kontrollera legitimation på deltagare för kontroll av identitet samt ålder och ej tillåta att deltagare av för låg eller hög ålder deltar i en klass där ålder regleras av SBJJF.

Tydligt och klart kommunicera rådande förutsättningar för SM-arrangemanget via tävlingshemsida för SM som skall finnas tillgänglig senast 2 månader innan SM. Arrangör står för hemsida. Där ska finnas information om plats, datum och klockslag, som förklarar de olika klasserna.

Stänga anmälningen för arrangemanget måndagen innan tävlingshelg

Stämma av brackets med förbundets SM-grupp onsdagen innan tävlingshelg och publicera brackets online torsdagen innan tävlingshelg. Orsaken till kontroll av brackets är att kontrollera att tävlande från samma förening separeras i brackets samt förra årets medaljörer samt höggraderade sidas för att öka chansen att favorittippade utövare möts först i final. Vid kontroll av brackets tas även hänsyn till om brackets är ”vägda” på samma sätt, dvs att ett lika stort antal deltagare finns i varje halva, fjärdedel, åttondel av tävlingsträdet. Differensen på antal planerade matcher till final för varje enskild deltagare får ej vara större än 1.

Tillhandahålla SM-tävlingen för en kostnad om högst 400:- per deltagare

Boka en lokal lämplig för arrangemanget. SBJJF förväntar sig en lokal med god tillgång till omklädningsrum samt toaletter. Ventilation skall vara anpassad för idrottsutövning. Önskvärt är även separat uppvärmningsyta samt möjlighet för deltagare att köpa mat. Åskådare skall kunna sitta på läktare. Tävlingsytan (i reglementsenlig storlek) skall ha en avskärmning som på ett tydligt sätt delar tävlingsområde och publik.

 

Rapportera resultat för SM med namn samt klubbtillhörighet på samtliga klasser 24 timmar efter slutförda tävlingar.

 

Vidare

 

–   SBJJF bekostar medaljer och ansvarar för att beställa SM-tecken.

 

–   Arrangören har rätt att boka sponsorer för att finansiera arrangemanget

 

–   Arrangören har rätt (och uppmuntras) att ombesörja LIVE-sändning av SM tävlingarna på webben.

© 2023 Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsuförbundet (SBJJF)

riksidrottsförbundet.png
sb_k_logo.png