Regelverk

SBJJFS nya uppdaterade riktlinjer för tävlingsarrangörer vid sammanslagning av klasser


1. Ålder
Högst 3 års skillnad får förekomma för barnklasserna.
Barnklasser och juvenileklasser får aldrig slås ihop.
Juveniles kan tävla mot vuxna inom samma bälteskategori.

Juveniles får inte tävla mot vuxna i öppenklass.

Juveniles har möjlighets att ansöka om dispens för att tävla i vuxenklassen.  


2. Vikt
Max 2 viktklasser får skilja i barnkategorier.


3. Bälte
I barnklasserna har arrangören möjlighet att tillämpa sammanslagning max två steg mellan bälten vid behov.
I damklassen kan kategorierna brun-svart slås ihop.

Enbart på SM kan kategorin lila-brun-svart förekomma med målet att vi inom en snar framtid kan ändra till brun-svart.


4. Kön

Efter 12 års ålder får man inte längre slå ihop flickor och pojkar/damer och herrar. Vid sammanslagningar tas hänsyn till i första hand punkt 1, sedan 2, 3 och sist 4. Således kan inte en 10-åring sättas att tävla mot en 15-åring, däremot en 13-åring med 15-åring kan förekomma (observera att med ålder menas det år den tävlande fyller år och inte nödvändigtvis nuvarande ålder).  Är ni osäkra kring hur ni ska göra eller vad som menas med riktlinjerna så kontakta SBJJF styrelse för förtydligande.

*) Om tränare och förälder är överens för det barn som har behov av att slås ihop med mer avancerad klass/tyngre klass/äldre åldersgrupp än vad dessa regler tillåter så är det ok efter att SBJJF är informerat/sagt ok vid varje enskilt fall.

5. Tävlingsformat (barnklasser)
För barnkategorier kan arrangören välja mellan 3 tävlingsformat

  • Round Robin ( alla möter alla)

  • Direktutslagning 

  • Dubbla-återkval

6. Undantag

  • Vid damklasser får brunt/svart slås ihop när det saknas tävlande i respektive kategori.

  • Under SM får lila/brunt och svart slås ihop.  Detta gäller inte vid sanktionerade tävlingar och råder IBJJF´s regelverk

​Är ni osäkra kring hur ni ska göra eller vad som menas med riktlinjerna så kontakta SBJJF styrelse för förtydligande.


Regler vid lagtävling
Det är godkänt att slå ihop kategorierna brun-svart även för herrklasser vid lagtävling, detta gäller även vid mindre tävlingar. Meddela i sanktionsansökan om blandade klasser kan förekomma. Vid lagtävling gäller bälteskategorierna vit, blå, lila samt ev. brun-svart. I lagtävling är det godkänt att arrangera öppen klass inom bälteskategorierna.

 

Viktig information: Om en arrangör inte följer de riktlinjer som de fått sanktion för kan SBJJF utfärda varningar och om detta inte ger något resultat så kan SBJJF anmäla om bestraffning till Svenska Budo och Kampsortsförbundets juridiska nämnd.

Klicka på länkarna nedan för att se IBJJF regelverk, illegala tekniker samt uppdatering av regelverket.

IBJJF-regelverk.png
illegalatekniker.png
uppdaterade_regler.jpg