top of page
Search
  • Writer's pictureSBJJF

Välkommen till förbundsstämman!

​Svenska BJJ-förbundets (SBJJF) medlemsföreningar kallas till förbundsstämman (årsmöte).

Förbundsstämman genomförs på World Trade Center i Stockholm lördagen den 25 mars med start kl 10:00.


Rösträtt har ombud för föreningar som finns med i röstlängden och som genomför fullmaktsgranskning i tid. Fullmaktsgranskning sker kl 09:30-09:55.


Alla årsmöteshandlingar finns att läsa här.


Varmt välkomna!


53 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page