top of page
Search
  • SBJJF

Uppdaterad information angående Corona och Covid-19

Ännu har inget klargörande kommit från Folkhälsomyndigheten kring de ändringar som träder i kraft 14/6 och därför är det tills vidare RF’s och SB&K’s tolkning som gäller.


https://www.budokampsport.se/2020/06/05/klartecken-for-tavling-och-traning-inom-kontaktsporter-tills-vidare/


Observera att riktlinjerna kan komma att ändras med kort varsel.

Så fort det kommer ett klargörande uppdaterar vi informationen.


338 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page