top of page
Search
  • SBJJF

SB&K:s styrelse: Avstå från all vuxenträning

CORONA | Med anledning av den fortsatta smittspridningen i samhället och de ökade restriktionerna från myndigheter har styrelsen en vädjan.

Läs mer på:


https://www.budokampsport.se/2020/11/30/sbks-styrelse-avsta-fran-all-vuxentraning/?fbclid=IwAR0IQC34D5gxigyRO4aiicgZTIJsc6aG6MoNcY3h1Yrx0mGCzVW8VTrKl7Q

586 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page