top of page
Search
  • jila83

Påminnelse om att betala medlemsavgift för 2023!

Medlemsföreningar ska i enlighet med förbundets stadgar rapportera medlemsantal och betala medlemsavgift senast den 31 januari. Medlemsavgiften baseras på antalet inrapporterade medlemmar utifrån de olika medlemsavgifterna som underförbunden (idrotterna) och distrikten har. Förening som inte rapporterar medlemsantal samt betalar medlemsavgift riskerar att uteslutas.


Gör så här:

1. Rapportera rätt medlemssiffror i IdrottOnline

2. Fyll i medlemsrapporten som din förening fått via mail från SB&K

3. Betala fakturan senast den 31 januari.


Läs mer på SB&K: Medelemsrapport41 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page