top of page
Search
  • SBJJF

Med anledning av Covid-19

Datum: 2020-12-16

Svenska Budo & Kampsportsförbundet informerar


De senaste dagarna har ett antal frågor kommit till förbundet, där föreningar vill veta hur just de ska agera i samband med träning.

Beslut gällande detta måste ligga hos föreningarna själva. Förbundet och ordföranden förtydligar nu några av råden i två sammanhängande artiklar:

https://www.budokampsport.se/.../fortydligande-av.../ https://www.budokampsport.se/.../ordforande-gundmark-nya.../
257 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page