• SBJJF

Kallelse till årsmötet 2020

Kallelse

SB&K:s årsmöte genomförs den 21 mars 2020 kl. 13.30 på World Trade Center i Stockholm. Merparten av underförbunden, 14 av 17, genomför sina årsmöten på samma plats under förmiddagen. Vilka samt tider för respektive möte framgår i den gemensamma kallelsen.

Rösträtt – 31 januari

Alla medlemsföreningar är välkomna att närvara på årsmötet. Rösträtt har enligt stadgarna de föreningar som rapporterat antalet medlemmar samt betalat medlems- och försäkringsavgifter enligt förbundets anvisningar senast den 31 januari. Information skickades per mejl till alla medlemsföreningar under december, förening som inte hittar sitt utskick kontaktar info@budokampsport.se

Foto: Bildbyran-Nils-Jakobsson

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Info från landslagstränare Daniel Hagling

Hej! Efter en lång period av prövningar börjar vi nu se ljuset i tunneln och en lättnad av restriktioner. Många klubbar har såklart haft det mycket svårt och tappat medlemmar och intäkter. Jag förstår