top of page
Search

SM Värd/arrangör lörd 5 okt 2019

Updated: Jul 4, 2019

Två föreningar som båda uppfyller SBJJFs uppställda krav har ansökt om att arrangera SM i BJJ 2019. Ett av förbundets viktigaste uppdrag är att utveckla och sprida BJJ i hela Sverige. Valet av förening som 2019 arrangerar SM har därför fallit på Östersunds Jeet Kune Do Klubb då SM aldrig tidigare har arrangerats norr om Uppsala.
3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page