top of page
Search

Gör din röst hörd! Registrera dig!

Förening som vill registrera sitt ombuds deltagande på något av kommande digitala årsmöten behöver registrera sitt ombud för fullmaktsgranskning senast måndag 18 maj.


Info registrera ombud: https://www.budokampsport.se/2020/05/15/registrera-ombud-till-arsmote/?fbclid=IwAR3DTVLobjYalZwc5l9wxkyhrymS-Ren3tfXZkQysLXkcUpEUUNyqWEpAeU


Publikplats – öppnar 19 maj Möjlighet att delta i mötet som publik är ordnad. Registrering är öppen från den 19 maj till och med den 24 maj. I publiken har deltagaren yttranderätt utan rösträtt.

Länk till publikplats (öppnar 19 maj) https://response.questback.com/idrott/h4oywygc82


12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page