top of page

Hygien

Föreningen måste på ett organisatorisk plan upprätta städrutiner, se till att det finns städutrustning och att granska att städrutiner följs.

Hygien & kampsportidrotter 

 

Kunskap om sjukdomar & praktiska råd

Syftet med denna skrift är att öka kunskapen om förekommande smittsamma sjukdomar, men även om en del mindre vanliga sjukdomar. Syftet är också att ge praktiska råd och riktlinjer om vad som kan gälla inom kontaktidrotter.

 

Klicka här för att läsa mer om hygien
 

4 Hygiene Rules for Jiu Jitsu

4 Hygiene Rules for Jiu Jitsu

Play Video
bottom of page