Försäkringar

Som medlem i en förening som är ansluten till SB&K omfattas du som utövare av en olycksfallsförsäkring hos Folksam om en skada skulle uppstå. Skyddet gäller även vid resor till och från uppdrag, träning och tävling.

Svenska budo & kampsortsförbundets försäkring  

Försäkringsutövare

Försäkrade är alla medlemmar när de tränar och tävlar samt tränare, domare, styrelseledamöter och alla andra med uppdrag för föreningen, distriktet, underförbundet eller förbundet. Skyddet gäller också icke-medlemmar vid prova på-verksamhet och liknande som arrangeras av SB&K:s medlemsföreningar.
 


Vid skada
Vid skada anmäler du det till Folksam på 0771-950 950. Berätta vad som hänt, vilken förening du tillhör samt vilken idrott du tränar.


Resa utomlands


Försäkringen gäller även vid utlandsresa kopplad till idrottsverksamheten, upp till max 45 dagars utlandsvistelse. Utlandsresa måste anmälas i förväg för att försäkringen ska gälla, klicka här för att anmäl dig.

Läs mer om SB&K försäkring (Folksam)

Klicka här för att läsa mer om försäkring.