© 2023 Svenska Brasilianska Jiu-jitsuförbundet (SBJJF)

ANTIDOPING

Svenska Brasilianska Jiu-jitsu förbundet uppmanar alla föreningar som är anslutna till SBJJF att besöka riksidrottsförbundets hemsida om doping och sedan vaccinera er förening.