© 2023 Svenska Brasilianska Jiu-jitsuförbundet (SBJJF)

STYRELSEN 2019

SBJJSs styrelse 2019 består av 1 ordförande, 6 ledamöter samt 1 suppleant. Nedan följer en presentation av den nuvarande styrelsen 2019. 

Ordförande

Margareta Myhr

Ledamot

Norma Jansson

Kassör

Roger Nissilä

Vice Ordförande

Omid Azad

Ledamot

Veronika Holmsten

Ledamot

Abbas Reyhanian

Ledamot

Mathilda Frycklund

suppleant/sekreterare

Annica Jara Cofré