Kategori arkiv Förbundet

SBJJF har tagit beslut om att lägga ner Riksmästerskapet RM

RM läggs ner

Beslutet har tagits dels med anledning av att ingen medlemsförening visat intresse för att arrangera årets tävling, dels för att behovet av en sådan tävling inte finns enligt SBJJF.
RM tillkom för att arrangör av SM skulle kunna få fler deltagare och på det viset få en bättre ekonomi i arrangemanget.

Då förbundet numera står för SM-arrangemanget i samarbete med Riksidrottsförbundet och Budoförbundet under SM-veckan anser SBJJF att RM spelat ut sin roll. Det finns numera dessutom ett flertal stora och bra arrangerade tävlingar i Sverige där även lägre bälten kan delta. Det som tidigare kallats för veteran-SM utgår även det, då det formellt inte klassas som ett SM.

Förtydliganden angående landslagsuttagning och landslagsmedlemmarnas åtaganden

Förtydliganden angående landslagsuttagning och landslagsmedlemmarnas åtaganden:

I det fall en atlet tackar nej till erbjuden landslagsplats tillfaller platsen näste person i tur inom landslagsgruppen. Om någon i första skedet avböjt sin plats i landslaget går det av praktiska skäl inte att i ett senare skede ändra sig och återfå sin plats.

Kommentar: Förbundsstyrelsen har en tydlig bild av att det inför VM 2013 förts en rak dialog mellan landslagets coach och de som erbjudits plats i landslaget. Det är givetvis beklagligt att en person som först tackat nej till en plats blir missnöjd då denna plats därefter  tilldelas någon annan. Vi har nu diskuterat frågan för att i framtiden kunna förhindra att liknande situationer uppstår. Det är av yttersta vikt att alla behandlas lika i situationer som denna och att ingen premieras utifrån sin förmåga även om de inte uppfyller uppställda krav.

Medlemmar av landslaget som deltar vid tävlingar i sin landslagsroll förbinder sig att sköta sina förberedelser på ett sådant sätt att de har förutsättningar att prestera på bästa möjlig vis. I det fall en landslagsmedlem underlåter att sköta detta och på grund av det missar deltagande i tävling kommer medlemmen nekas ersättning för utlägg i samband med tävlingen i fråga.

Kommentar: Förbundsstyrelsen anser att det är oacceptabelt att en landslagsmedlem dyker upp först på tävlingsdagen strax innan matchstart och meddelar att han inte kan delta för att han inte klarar vikten, detta utan att ha kommunicerat med landslagscoach på plats tidigare under veckan.  Är man uttagen i landslaget och tackat ja till en plats ser vi det som en självklarhet att man sköter sin träning och sina förberedelser på ett professionellt sätt. Att kommunicera med landslagscoachen om eventuell sjukdom eller annat som kan påverka prestationen eller deltagandet är en del av detta.

/Styrelsen

Är er förening intresserad av att arrangera Riksmästerskapen (RM) i BJJ i höst?

medaljer
Det som gäller för RM är följande:
Klasser: vit-blå senior (dam, herr) vit-blå veteran (dam, herr) lila-svart veteran-SM (dam, herr)
Det vi från förbundet kan hjälpa arrangerande förening med är:
 -Nya data systemet för tävling som användes med stor framgång på SM (vilket innebär att ni bara behöver göra en infosida, ex på FB. Anmälan och betalning görs i nya systemet via en separat sida på internet)
– personer på plats från förbundet som kan vara behjälpliga med exempelvis datasystemet
– Vasaboden har alla loggor och kan fixa fina medaljer (www.vasaboden.se)
– Armbindlar och koralbälten kan förbundet låna ut
– Domarkommittén kan vara behjälpliga med att rekommendera domare
För att arrangera en tävling krävs:
Ändamålsenlig hall
Läkare/sjuksköterska som är på plats
Kolla upp med brandförsvaret/kommunen hur många som får vistas i lokalen
Kravallstaket
IBJJF-storlek  på mattorna (minimum 64 kvm)
Givetvis måste även en sanktionsansökan göras!
Mvh
styrelsen

Tack för idag!

Utan alla som deltar på olika sätt blir ett SM ingenting.  Så STORT TACK till alla tävlande, coacher, domare, funktionärer, sponsorer, vaktmästare mfl för en lyckad insats!

Läs mer

Förtydligande angående regler i SM

BJJSM följer IBJJF reglerna, detta innebär till exempel att det är tillåtet med vit, svart eller blå gi.  Marinblå (Navy blue) eller andra färger än de tidigare nämnda är ej tillåtna.

Matchtid och regler varierar i från match till match. Om till exempel ett svartbälte möter ett lilabälte då gäller lilabältes regler och matchtid. Om ett svartbälte möter ett brunbälte gäller brunbältes regler och matchtid samt i de fallen två svartbälten möts gäller svartbältes regler och matchtid. Det är alltså den lägsta graden som styr vilka regler och matchtid som tillämpas.

I de fallen som en tävlande ej får någon motståndare i sin klass kommer den tävlande ej att flyttas upp automatiskt till en tyngre viktklass, men denne får guldmedalj samt rankingpoäng, dock inte något SM tecken då detta kräver att match måste ha skett. Den tävlande måste var på plats vid tävlingen samt klara invägning med sin gi för att få guldmedalj och ranking poäng. Om den tävlande väljer att gå upp en viktklass och tävla där förfaller rätten till guldmedalj och rankingpoäng i sin egentliga viktklass utan dessa måste vinnas i den nya viktklassen

Anmälan till SM 2013 nu öppen

Anmälnings sidan hittar du här http://user.bjjsweden.se Välkommen till BJJ SM 2013

SM 2013

SM kommer i år gå av stapeln under SM veckan i Halmstad. BJJ SM kommer gå under söndagen den sjunde Juli. Med tanke på att det kommer att vara väldigt mycket folk i Halmstad under denna vecka så rekommenderar vi starkt att boka boende redan nu. Följ länken under för mer information: http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckan/

BJJ-SM 2013

Vi kan med stor glädje och stolthet meddela att BJJ-SM 2013 kommer ske under SM-veckan i Halmstad. Läs mer

IBJJFs ranking

Inte bara SBJJF har ett rankingsystem, utan även den internationella organisation IBJJF har ett. Läs mer