Reglemente/information till tävlingsarrangörer

Regler

Alla bjj-tävlingar i Sverige skall följa IBJJF:s regelverk.

 

Interimbälte

Förbundet anser att det är upp till instruktören att tilldela interimbälte. Förbundet poängterar dock att en person som bär svartbälte i judo, eller de som har tävlat på SM i brottning eller SW, eller de som har tävlat på nationell nivå eller högre i ett annat land i antingen brottning, SW eller annan motsvarande gren till exempel Sambo eller har tävlat professionellt inom MMA inte får tävla i vitbältesklass i någon BJJ-tävling.

 

Hall

Storleken på hallen avgör hur många tävlande man kan ha då matchområdet skall vara minst 64 kvm, varav tävlingsytan skall vara 36 kvm och säkerhetsområdet skall vara 28 kvm.  Matchområdet får som mest vara 100 kvm, varav tävlingsytan skall vara 64 kvm och säkerhetsområdet 36 kvm. (För mer information kring mattstorlek hänvisas till regelverket.) Kravallstaket ska avgränsa tävlingsytan från publiken, samt god marginal ifrån tävlingsytan, detta för allas säkerhet. Du måste kolla med brandförsvaret/kommunen hur många personer som får vistas i hallen samtidigt.

 

Sjukvård på tävling

Tävlingsarrangör skickar in namn och personnummer på sjukvårdare i sanktionsansökan och sjukvårdskommittén kommer ansvara för att kontrollera sjukvårdare i HOSP om giltigt legitimation. Enligt SB&Ks regler måste en minst en av de närvarande sjukvårdarna på BJJ tävlingar vara antingen legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska. Enligt SBJJF’s tävlingsriktlinjer skall arrangören tillhandahålla en plats för sjukvårdarna att hålla till samt sjukvårdsmaterial enligt en given lista. Förbundet har sedan tidigare bestämt att det ofta behövs fler än en sjukvårdare på Bjj tävlingar enligt följande baserat på antal mattor:

 

1-3 mattor – 1 sjukvårdare

3-5 mattor – 2 sjukvårdare

6-7 mattor – 3 sjukvårdare

8 + mattor – 4 sjukvårdare

Detta beror på att det dels måste kunna ske incidenter på flera mattor samtidigt samt att det måste finnas utrymme för sjukvårdarna att äta lunch, gå på toaletten osv medan tävlingen pågår.

 

Sjukvårdarna rapporterar på tävling till huvuddomaren och skickar in en kort rapport till förbundsstyrelsen efter tävlingen (finns oftast redan med i huvuddomarens rapport från tävlingen).


Domare
Domare till tävlingen kan du hitta dels på vår hemsida där alla som har gått IBJJF:s domarutbildning finns, alternativt kan du kontakta SBJJF:s domarkommitté för hjälp med domare. Ordförande i kommittén är Alexander Baffoun alexander@sbjjf.se

 

Huvuddomare
Huvuddomarens uppgift på tävlingar:

Huvuddomaren får inte döma själv samt att hen inte får ha några övriga ansvar runt tävlingen, som att till exempel vara tävlingsarrangör sjukvårdare eller tävla. Huvuddomaren ska ha en regelgenomgång med alla domare innan tävlings start. Det är också huvuddomarens uppgift att avlägsna domare från mattan som inte sköter sitt uppdrag korrekt.

Arrangörens ansvar

Som tävlingsarrangör skall man icke döma på egen tävling då vederbörande har övergripande ansvar för tävlingen. Dessutom ska arrangören se till att en sjukvårdsväska med innehåll enligt listan ska finnas under tävligen.

Sjukvårdsväskans innehåll

Tävlingssystem
SBJJF har numera ett datorbaserat tävlingssystem som alla arrangörer kan använda sig av. För dig som arrangör innebär det att du bara behöver skapa en informationssida; anmälningssida och brackets finns i systemet samt att se till att tävligen ligger under federationsplattformen. 

 

Sanktion
Alla tävlingar i Sverige måste ansöka om sanktion vilket du gör här: Ansökan om sanktionerad tävling

Låna utrustning för BJJ-arrangemang
SBJJF kan bistå med mattor, vågar, tv-apparater och datorer till anslutna föreningar som vill arrangera Bjj-turneringar. För mer information kontakta ordförande Margareta Myhr på styrelsen@sbjjf.se

Eftersom SBJJF står för huvuddomare vid sanktionerade tävlingar behöver vi er sanktionsansökan senast 2 månader innan planerad tävling. Om tävlingen blir inställd behöver vi få information om det senast 1 vecka före tävlingens datum, om det är kortare än 1 veckas varsel får arrangören stå för arvodet till huvuddomare.


 

SBJJFS nya uppdaterade riktlinjer för tävlingsarrangörer vid sammanslagning av klasser


1. Ålder
Högst 3 års skillnad får förekomma för barnklasserna.
Barnklasser och juvenileklasser får aldrig slås ihop.
Juveniles kan tävla mot vuxna inom samma bälteskategori.

Juveniles får inte tävla mot vuxna i öppenklass.

Juveniles har möjlighets att ansöka om dispens för att tävla i vuxenklassen.

Dispensansökan


2. Vikt
Max 2 viktklasser får skilja i barnkategorier.


3. Bälte
I barnklasserna har arrangören möjlighet att tillämpa sammanslagning max två steg mellan bälten vid behov.
I damklassen kan kategorierna brun-svart slås ihop.

Enbart på SM kan kategorin lila-brun-svart förekomma med målet att vi inom en snar framtid kan ändra till brun-svart.


4. Kön

Efter 12 års ålder får man inte längre slå ihop flickor och pojkar/damer och herrar. Vid sammanslagningar tas hänsyn till i första hand punkt 1, sedan 2, 3 och sist 4. Således kan inte en 10-åring sättas att tävla mot en 15-åring, däremot en 13-åring med 15-åring kan förekomma (observera att med ålder menas det år den tävlande fyller år och inte nödvändigtvis nuvarande ålder).  Är ni osäkra kring hur ni ska göra eller vad som menas med riktlinjerna så kontakta SBJJF styrelse för förtydligande.

​*) Om tränare och förälder är överens för det barn som har behov av att slås ihop med mer avancerad klass/tyngre klass/äldre åldersgrupp än vad dessa regler tillåter så är det ok efter att SBJJF är informerat/sagt ok vid varje enskilt fall.

Tävlingsformat
För barnkategorier kan arrangören välja mellan 3 tävlingsformat

  • Round Robin ( alla möter alla)

  • Direktutslagning 

  • Dubbla-återkval


Regler vid lagtävling
Det är godkänt att slå ihop kategorierna brun-svart även för herrklasser vid lagtävling, detta gäller även vid mindre tävlingar. Meddela i sanktionsansökan om blandade klasser kan förekomma. Vid lagtävling gäller bälteskategorierna vit, blå, lila samt ev. brun-svart. I lagtävling är det godkänt att arrangera öppen klass inom bälteskategorierna.Är ni osäkra kring hur ni ska göra eller vad som menas med riktlinjerna så kontakta SBJJF styrelse för förtydligande.
 

 

Viktig information: Om en arrangör inte följer de riktlinjer som de fått sanktion för kan SBJJF utfärda varningar och om detta inte ger något resultat så kan SBJJF anmäla om bestraffning till Svenska Budo och Kampsortsförbundets juridiska nämnd.