Nyheter för alla tävlingsarrangörer, domare och tävlande i BJJ-Sverige

Nyheter för alla tävlingsarrangörer, domare och tävlande i BJJ-Sverige

Somriga hälsningar till er alla! SBJJF har i dagarna beslutat om flera förändringar som rör framförallt tävlingsverksamheten. Anledningen till dessa förändringar baseras på feedback som vi har fått in från såväl tävlande som arrangörer och vi ser varje förändring som ett steg i rätt riktning för att underlätta för arrangörer samt skapa en gemensam standard för våra svenska BJJ-tävlingar.

Omstrukturering av domarkommittén – Förbundet har fått information om att det kan vara svårt för tävlingsarrangörer att få tag i någon som kan agera huvuddomare då det ställs höga krav på vederbörande. Det blir även en extra kostnad för arrangören att avsätta tid för en huvuddomare att endast fokusera på sina huvudsakliga uppgifter och inte hållas upptagen med att döma matcher. Vi har därför beslutat om en omstrukturering av förbundets domarkommitté samt att även ändra inriktning för kommitténs arbete. Omid Azad blir ordförande i domarkommittén och kommer att ha hand om utbildning av nya och gamla domare samt vara ansvarig för att sätta ihop en grupp med domare som kommer att arbeta för förbundets räkning. Dessa förbundsdomare kommer att tilldelas tjänstgöring som huvuddomare på sanktionerade tävlingar – en kostnad som förbundet står för helt och tävlingsarrangörer behöver endast ordna med mattdomare. Varje sanktionerad tävling får med andra ord en huvuddomare utsedd och utskickad utan kostnad, som helt och hållet kan fokusera på sitt ansvar och sina uppgifter som huvuddomare. Är du intresserad av att ingå i domarkommittén? Kontakta då Omid Azad på omid_azad@hotmail.com. I samband med SM den 17 september kommer IBJJF-domaren Oliver Geddes att hålla i domarseminarier i Stockholm, Malmö och Göteborg där vi hoppas få träffa många av er som dömer eller är intresserade av att döma på våra tävlingar i Sverige.

SmoothComp ny plattform för BJJ-tävlingar i Sverige – tillsammans med SmoothComp lanserar SBJJF en ny gemensam plattform för alla sanktionerade BJJ-tävlingar i Sverige som kommer att hantera allt från viktklasser och brackets till tävlingsstruktur och ranking. Att som arrangör använda sig av SmoothComp för att administrera sin tävling kommer att vara obligatoriskt för att beviljas sanktion. Detta kommer inte att innebära någon extra kostnad för vare sig arrangörer eller tävlande och är ett viktigt steg i att standardisera våra tävlingar i Sverige och upprätta en korrekt rankingtabell för samtliga vikt- och bältesklasser. Föreningar i svenska bjjförbundet kan nyttja smoothcomp för Bjj-tävlingar utan kostnad, det förutsätter att arrangören sätter sig in i de manualer och instruktioner som finns för att nyttja systemet på egen hand. Smoothcomp debiterar timtaxa av arrangörer för support som rör normalt användande. För varje tävling kommer rankingpoäng utdelas där 9 poäng ges för guld, 3 poäng för silver och 1 poäng för brons vilket är den standard som gäller för IBJJF-tävlingar. Rankingpoängen som utdelas för medaljörer på SM kommer dock att fortsätta vara densamma. SM kommer även fortsättningsvis att vara öppet för lila-svart bälte men med en tydlig målsättning att röra sig mot att endast vara öppet för brun och svartbälten när det finns ett tillräckligt underlag för detta bland våra elitaktiva. När det gäller sammanslagning av klasser på tävlingar utöver SM så ställer sig förbundet fortsatt negativt till sammanslagning av bältesklasser, däremot kan vissa avsteg beviljas för att slå samman vikt- och åldersklasser för att ge tävlande möjlighet till fler matcher. En lista med riktlinjer för hur detta går till finns under fliken ”Att arrangera en tävling”. Önskan om att begära avsteg från ordinarie regelverk måste meddelas till förbundet separat i samband med sanktionsansökan. Sedan tidigare har SBJJF beviljat avsteg för att dela upp öppna klasser för vit- och blåbälten i -76kg och +76kg. Detta avsteg är från och med nu permanent och appliceras på samtliga tävlingar med anledning av den ökade skaderisken en stor viktskillnad innebär för personer som kanske tävlar för första gången. För lilabälten och uppåt sker ingen förändring gällande öppen klass.

Lån av utrustning till att arrangera tävlingar – SBJJF har för närvarande mattor till två kompletta matchytor, fyra bärbara datorer med tillhörande TV-skärmar, fyra koral-bälten och domararmbindlar samt två vågar som arrangörer av sanktionerade tävlingar kan låna kostnadsfritt. Utrustningen förvaras i ett förråd i Göteborg och arrangören ombesörjer och bekostar själv frakt till och från tävlingen. Utrustningen ska återlämnas i befintligt skick och arrangören är ersättningsskyldig för eventuella skador som uppstår på utrustningen.

Vi hoppas att föreningar och deras tävlingsarrangörer, domare och tävlande ser dessa förändringar som en klar förenkling och förbättring i arbetet med att säkerställa kvalité och standard på våra svenska tävlingar och att det kommer att leda till fler tävlingar och fler tävlande blad såväl bredd som elit!

 

Nu finns anmälnings sidan för SM uppe, Vi ser framemot att kora årets SM vinnare i Göteborg den 17 september

http://smoothcomp.com/event/49

Om författaren

administrator