Förtydligande

Förtydligande

Förtydligande av regler relaterat till uppförande på tävlingar

I samband med olika händelser på tävlingen Swedish Open BJJ så har förbundet utfärdat ett antal varningar. Vi inser att det kan behövas en lite längre förklaring till varför och ett förtydligande av vad som inte är acceptabelt beteende. Även om det kanske är uppenbart så vill vi först och främst betona att det inte existerar några privilegier. Det spelar ingen roll om man kommer från Brasilien eller från Sverige, om man är ett högt graderat svartbälte eller ett vitbälte, om man enbart är coach eller om man är tävlande, om man sitter i styrelsen eller inte. Reglerna är lika för alla.

 

Här följer ett par aktuella exempel:

Som domare måste man vara mycket noga med att skilja på sin domarroll och på sin eventuella roll som coach. Det får aldrig råda något tvivel om vilken roll man har vid ett visst tillfälle.  Man har exempelvis ingen rätt att som domare coacha någon innanför avspärrningarna till tävlingsområdet, såvida inte den specifika tävlingen tillåter det. I de fall tävlingsarrangören tillåter det så får man under inga omständigheter coacha sina elever iklädd domartröja.

Som publik måste man alltid hålla sig utanför tävlingsområdet och tävlingsfållan där tävlande värmer upp inför match. Man måste alltid följa funktionärers anvisningar. Det är aldrig tillåtet att framföra klagomål över ett visst domslut direkt till berörd domare eller att på annat sätt uppträda olämpligt mot domare, exempelvis skrika, svära eller gestikulera. Om man inte håller med om ett visst domslut så får man vända sig till tävlingens huvuddomare för att framföra sina åsikter. Det bör dock noteras att mattdomaren alltid har sista ordet angående ett visst domslut.

 

Första gången kommer förbundet dela ut en varning. Vid upprepade överträdelser eller grövre fall så kommer förbundet anmäla vederbörande till Svenska Budo & Kampsportsförbundets juridiska nämnd. De kan fatta beslut om avstängning från tävlingar upp till två års tid. Det gäller både de som uteslutande är coacher såväl som tävlingsutövare.

warning-yield-sign-clip-art

 

 

Om författaren

administrator