Förtydliganden angående landslagsuttagning och landslagsmedlemmarnas åtaganden

Förtydliganden angående landslagsuttagning och landslagsmedlemmarnas åtaganden

Förtydliganden angående landslagsuttagning och landslagsmedlemmarnas åtaganden:

I det fall en atlet tackar nej till erbjuden landslagsplats tillfaller platsen näste person i tur inom landslagsgruppen. Om någon i första skedet avböjt sin plats i landslaget går det av praktiska skäl inte att i ett senare skede ändra sig och återfå sin plats.

Kommentar: Förbundsstyrelsen har en tydlig bild av att det inför VM 2013 förts en rak dialog mellan landslagets coach och de som erbjudits plats i landslaget. Det är givetvis beklagligt att en person som först tackat nej till en plats blir missnöjd då denna plats därefter  tilldelas någon annan. Vi har nu diskuterat frågan för att i framtiden kunna förhindra att liknande situationer uppstår. Det är av yttersta vikt att alla behandlas lika i situationer som denna och att ingen premieras utifrån sin förmåga även om de inte uppfyller uppställda krav.

Medlemmar av landslaget som deltar vid tävlingar i sin landslagsroll förbinder sig att sköta sina förberedelser på ett sådant sätt att de har förutsättningar att prestera på bästa möjlig vis. I det fall en landslagsmedlem underlåter att sköta detta och på grund av det missar deltagande i tävling kommer medlemmen nekas ersättning för utlägg i samband med tävlingen i fråga.

Kommentar: Förbundsstyrelsen anser att det är oacceptabelt att en landslagsmedlem dyker upp först på tävlingsdagen strax innan matchstart och meddelar att han inte kan delta för att han inte klarar vikten, detta utan att ha kommunicerat med landslagscoach på plats tidigare under veckan.  Är man uttagen i landslaget och tackat ja till en plats ser vi det som en självklarhet att man sköter sin träning och sina förberedelser på ett professionellt sätt. Att kommunicera med landslagscoachen om eventuell sjukdom eller annat som kan påverka prestationen eller deltagandet är en del av detta.

/Styrelsen

Om författaren

administrator