Förtydligande angående regler i SM

Förtydligande angående regler i SM

BJJSM följer IBJJF reglerna, detta innebär till exempel att det är tillåtet med vit, svart eller blå gi.  Marinblå (Navy blue) eller andra färger än de tidigare nämnda är ej tillåtna.

Matchtid och regler varierar i från match till match. Om till exempel ett svartbälte möter ett lilabälte då gäller lilabältes regler och matchtid. Om ett svartbälte möter ett brunbälte gäller brunbältes regler och matchtid samt i de fallen två svartbälten möts gäller svartbältes regler och matchtid. Det är alltså den lägsta graden som styr vilka regler och matchtid som tillämpas.

I de fallen som en tävlande ej får någon motståndare i sin klass kommer den tävlande ej att flyttas upp automatiskt till en tyngre viktklass, men denne får guldmedalj samt rankingpoäng, dock inte något SM tecken då detta kräver att match måste ha skett. Den tävlande måste var på plats vid tävlingen samt klara invägning med sin gi för att få guldmedalj och ranking poäng. Om den tävlande väljer att gå upp en viktklass och tävla där förfaller rätten till guldmedalj och rankingpoäng i sin egentliga viktklass utan dessa måste vinnas i den nya viktklassen

Om författaren

administrator