Motion från Föreningen Skellefteå Kampidrott angående läkarkravet

Motion från Föreningen Skellefteå Kampidrott angående läkarkravet

Följande motion från Föreningen Skellefteå Kampidrott har skickats in till Budoförbundets årsstämma:

Motion – Förändra kravet på sjukvårdspersonal vid tävlingar ej reglerade i kampsportslagen.

Svensk BJJ och Submission Wrestling växer så det knakar. Även i Norrland märker vi nu hur fler och fler klubbar intresserar sig för dessa nya idrotter. I samband med detta har vi som ambition att öka antalet tävlingar även utanför de större städerna söderut. Då vi vill ge förutsättningar för att tävla även för de som utövar dessa idrotter i Norrland önskar vi arrangera fler tävlingar här i vår region. Att behöva åka 70 mil för att göra sin tävlingsdebut kräver ett stort engagemang och har man otur så får man bara gå en match. I Skellefteå har vi väldigt svårt att få tag på läkare med kompetens att ta hand om akuta idrottsskador. Detta har i praktiken gjort att vi har varit tvungna att ställa in en planerad tävling och även lagt tävlingsarrangerande på is på grund av detta krav. Vid en tävling som vi försökte få sanktion för hade vi en sjuksköterska som arbetar på ambulansen och även har en gedigen erfarenhet av att behandla idrottsskador. Vi fick avslag på ansökan om sanktion för att vi inte hade tillräcklig säkerhet på tävlingen, hade vi istället letat efter en psykiater som inte har någon erfarenhet alls av de skador som kan tänkas uppkomma hade vi fått sanktion. Detta anser vi är orimligt.

Föreningen Skellefteå Kampidrott vill förändra kravet på att ha en legitimerad läkare vid tävlingar till detta:

”Vid tävlingar skall det alltid finnas sjukvårdsansvarig på plats under hela tävlingen. Sjukvårdsansvarig skall vara utbildad i livräddande första hjälpen och kunna akut omhändertagande av idrottsskador. Vid alla arrangemang skall sjukvårdsansvarig skriva en logg där det noteras vilka tillbud som har skett och hur dessa har åtgärdats. Denna logg lämnas in till förbundet efter avslutad tävling.”

Motivering

 • Under en tävling ej reglerad av kampsportslagen sker ingen läkarkontroll för att avgöra om den tävlande är redo för match eller ej.
 • För att ta hand om de skador som kan ske under en tävling behövs kompetens inom idrottsskador och livräddande första hjälpen. Är kravet att ha en läkare på plats så är det inte säkert att ovanstående punkt är uppfylld. Detta bland annat på grund av att läkare har väldigt många olika kompetensområden, exempelvis så skulle en psykiater vara godkänd vid en tävling men sannolikt olämplig ur säkerhetssynpunkt. Risken för felaktigt omhändertagande av uppkommen skada är således större med läkarkravet.
 • Då vi haft kontakt med vårt DF, Västerbottens Idrottsförbund (VIF), anser de att det är ett inadekvat krav då det ej har med säkerheten att göra.
 • RF har inget krav om läkare på plats enligt Christer Pallin vilka VIF hade kontakt med innan de förklarade sitt ställningstagande för oss.
 • En läkare är onödigt dyr att ha på plats och gör att vi i Norrland tvekar att arrangera tävlingar då vi inte har tillräckligt med deltagare för att finansiera en tävling.
 • Det är svårt att få tag i läkare och ett förändrat krav skulle möjliggöra fler tävlingar utanför storstadsregionerna.
 • Liknande idrotter som Judo och Brottning har ej krav på läkare utan krav som liknar vårt förslag.

  Brottning:
  ”I nationella regler får Röda korset eller annan utbildad sjukvårdspersonal tjänstgöra.”
  http://www.swedewrestling.se/old/regler/070814Brottningsregler.pdf

  Judo
  ”Sjukvårdsutbildad personal skall vara närvarande under hela tävlingen”
  http://iof2.idrottonline.se/ImageVault/Images/scope_0/id_4248/ImageVaultHandler.aspx

Föreningen Skellefteå Kampidrott

Daniel Sjögren

Ordförande

Om författaren

administrator