SM 2010

SM 2010

Styrelsen i Svenska BJJ Förbundet har beslutat om formerna för Svenska mästerskapet i BJJ.  Lila-, brun- och svartbälten kommer tävla i en sammanslagen klass, i respektive viktklass enligt ordinarie viktklassindelning.

Tanken bakom detta är att vi vill främja BJJ som svensk elitidrott och att en vinst i det Svenska mästerskapet ska vara en prestigefylld titel. I dagsläget finns det tyvärr inte tillräckligt med utövare inom de olika ålders- och bälteskategorierna här i Sverige för att främja detta mål. Genom att låta de bästa inom lila- brun- och svartbältena göra upp, garanteras många matcher fram till guldet. Den som vinner detta kan verkligen sägas vara bäst i Sverige just då. Detta mästerskap kommer ske enligt internationella lilabältesregler och med dubbelt återkval. Enligt detta system är varje tävlande garanterad två matcher och tävlanden som inte kommer till final får en chans att vinna sin väg fram till en bronsplacering oavsett när man noterar sin första förlust i turneringen. Detta gör vi för att ge de tävlande fler matcher, samt för att vi ser värdet i att även om man förlorar sin första match kan man slå sig fram till bronset genom att besegra resten av startfältet.

Samtidigt som SM arrangeras även ett Nybörjar-SM för vit- och blåbälten enligt internationella vitbältesregler. Samt ett Ungdoms-SM öppet för de personer som befinner sig mellan det året man fyller 15 till dagen innan man fyller 18. Har man fyllt 18 så kan man bara ställa upp i ordinarie SM. Är en deltagare under 18 år skall man ha intyg från målsman för att ställa upp.

Från förbundsstyrelsens sida ser vi ett stort värde i vårt bältessystem och förstår att tack vare möjligheten för alla oavsett ålder, kunskap, vikt eller kön att mötas på lika villkor har sporten växt till en breddidrott på kort tid. Vi ser väldigt positivt på arrangörer som väljer att göra sporten tillgänglig för så många, genom att fortsätta arrangera tävlingar där dessa indelningar kvarstår.

De första Svenska mästerskapet kommer hållas den 11:e och 12:e december 2010. Förbundsstyrelsen söker nu arrangörer som vill arrangera det första Svenska mästerskapet i BJJ. Ansökningar kan skickas till ordforande@bjjsweden.com

Om författaren

administrator